070 - 416 29 90
info@ammerlaanbelastingadviseurs.nl
Bereken uw route

Disclaimer

Disclaimer Ammerlaan Belastingadviseurs

De informatie en documenten zoals aangeboden op deze internetsite zijn uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd, niet meer juist of onvolledig is.

Ammerlaan Belastingadviseurs B.V. staat daarom niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en documenten en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze internetsite aangeboden informatie en documenten. Er kunnen eveneens geen rechten ontleend worden aan de op deze internetsite aangeboden informatie en documenten.

Deze internetsite bevat links welke leiden naar internetsites van derden.

Voor de inhoud en de toepassing van de daar verstrekte informatie en documenten is Ammerlaan Belastingadviseurs B.V. niet aansprakelijk, daar Ammerlaan Belastingadviseurs B.V. deze informatie niet kan controleren en/of onderhouden.

Ammerlaan Belastingadviseurs behoudt zich het recht voor de op deze internetsite aangeboden informatie inclusief de tekst in deze disclaimer, te allen tijde zonder aankondiging te wijzigen.