070 - 416 29 90
info@ammerlaanbelastingadviseurs.nl
Bereken uw route

Een compleet pakket aan diensten

Belastingaangiften

Ammerlaan Belastingadviseurs verzorgt ook uw aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. We maken hierbij gebruik van de modernste software en elektronische gegevensuitwisseling met de Belastingdienst, zodat de aangiften snel en efficiënt kunnen worden afgewikkeld. Ook voor het indienen van bezwaar- en beroepschriften en voor aangiften van erf - en schenkbelasting kunt u bij ons terecht. Wij zijn op de hoogte van alle belastingwijzigingen en helpen u te voldoen aan alle door de Belastingdienst gestelde eisen.

Belastingadvies

Als ondernemer heeft u te maken met veel soorten belastingen, zoals de inkomsten-, omzet-, vennootschaps- en loonbelasting. Om het maximale bedrijfsresultaat te behalen dienen zaken op fiscaal gebied goed geregeld te zijn. Zo zijn er ook continu veranderende belastingwetten en –regels waarvan u op de hoogte dient te blijven. Ammerlaan Belastingadviseurs volgt deze fiscale ontwikkelingen op de voet en vertaald deze wijzigingen door naar de persoonlijke situatie van de cliënt.

Sommige onderdelen van het fiscale vakgebied zijn dermate complex dat specialistische kennis is vereist. Omdat wij onze eigen grenzen kennen, werken wij samen met diverse specialisten op onder meer het gebied van internationale belastingheffing, omzetbelasting en loonbelasting.

Zaken waarvoor u bij ons terecht kan voor advies zijn:

 • Bedrijfsopvolging
 • Verzorgen aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting
 • Belastingaangiftes
 • Begeleiding bij boekencontroles
 • Omzetbelasting
 • Fusies, overname, splitsingen
 • Fiscale subsidieregelingen
 • Eigen BV en alle daaruit voortvloeiende zaken
 • Echtscheidingen van ondernemers en partners
 • 30%- regelingen
 • Ontslagkwesties
 • Successieplanning
 • Vermogensplanning
 • Estate planning
 • Vraagstukken zoals opzetten eigen bedrijf
 • Overdracht van onderneming binnen familie

Estate planning

Wat is estate planning?

Estate betekent nalatenschap. Het begrip estate planning komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten en slaat op juridische en fiscale begeleiding van de overgang en het behoud van (familie)vermogen. Het is eigenlijk een gecontroleerde en gefaseerde vorm van vermogensoverdracht.

Zowel hoogconjunctuur – een sterke economie waarin veel geld wordt verdiend – als crises hebben flinke invloed op de omvang van vermogens. Het doel van estate planning is om het opgebouwde vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Hoe dat het beste kan heeft alles te maken met schenk- en erfbelasting.

Het komt er op neer dat u, zonder het totale vermogen al te erg aan te tasten, uw toekomstige nalatenschap zodanig verlaagt dat daarover zo min mogelijk erfbelasting hoeft te worden betaald. U krijgt in dat traject te maken met schenkingsrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en fiscaal recht. Met wezenlijke vragen zoals “moeten wij onze huwelijkse voorwaarden wijzigen of niet” en “is het verstandig om al tijdens ons leven vermogen over te dragen?” Hoe dan ook, de te treffen regelingen moeten naadloos op elkaar aansluiten om uw doel te bereiken.

Bedrijfsovername

Een bedrijfsovername (koop of verkoop van een onderneming) is een bijzonder, tijdrovend en enerverend proces waar u niet dagelijks mee te maken heeft. Onze dienstverlening bestaat uit:

 • Verkoopbegeleiding
 • Aankoopbegeleiding
 • Management Buy Out (MBO) vraagstukken
 • Management Buy In (MBI) propositie

Als u een bedrijfsovername (of verkoop) overweegt nemen wij het gehele traject voor u over, zodat u als ondernemer volledig ontzorgd wordt en u kunt focussen op uw business. Van het verkoopklaar maken van uw bedrijf, tot en met het ondertekenen van de intentieverklaring en het koop- of verkoopcontract bij de notaris. Of het nu gaat om het aan- of verkopen van de activiteiten van de onderneming of de aandelen.

Voorbeeld sturende titel

Voorbeeld van een call-to-action